Transzparencia - Közösen az egészségügy fejlődéséért

Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy valamennyi partnerünkkel együttműködve innovatív gyógyszerekkel és diagnosztikai eljárásokkal adjunk választ a gyógyászat még nyitott kérdéseire.

Innováción alapuló biotechnológiai cégként elkötelezetten kutatjuk, fejlesztjük és gyártjuk a betegek számára jobb és hosszabb életet biztosító gyógyszereket és diagnosztikai módszereket. Annak érdekében, hogy ezek az orvostudományi vívmányok a betegekhez eljussanak, a kutatóink szorosan együttműködnek az egészségügyi szervezetekkel és szakemberekkel, hiszen a tudományos és orvosszakmai kooperáció az alapja a fejlesztésnek.

Ezen együttműködések a következő okok miatt elengedhetetlenek:

  1. Segítenek bennünket, hogy megismerjük a különböző betegségeket és a felmerülő orvosi igényeket.

  2. Hozzájárulnak egy adott megbetegedés egyes elemeit célzó, új kezelési lehetőségek kiértékeléséhez, és a felmerült klinikai igényekre választ adó kutatási programok kidolgozásához.

  3. Lehetővé teszik a számunkra, hogy lássuk a gyógyszereink helyét a kezelési folyamatban, és megértsük, hogy az orvosoknak milyen információra van szükségük ahhoz, hogy az adott betegnek legmegfelelőbb megoldást tudják kiválasztani.

  4. Fontos továbbképzések, tanfolyamok támogatásával segíthetjük az orvosokat, hogy ismereteik, készségeik naprakészek legyenek.

A Roche Magyarország Kft. elkötelezetten dolgozik azért, hogy minden magyar beteg hozzájuthasson a neki megfelelő terápiához a megfelelő időben. Ennek érdekében az általa nyújtott gyógyszerek és diagnosztikai eljárások mellett nagy hangsúlyt fektet a különböző, egészségügyben tevékenykedő civil és szakmai szervezetek edukációs, rehabilitációs és érdekérvényesítő aktivitásának támogatására is.
A Roche a beérkezett írásbeli kérések alapján mérlegeli a kérelmező egészségügyi szervezetek részére nyújtható támogatás lehetőségét és mértékét, és 30 napon belül választ ad.

Meggyőződésünk, hogy közösen többet tudunk elérni, és büszkék vagyunk arra, hogy az évek során az egészségügyi szervezetekkel és szakemberekkel való munkánk eredményeképpen milyen sok kiemelkedő technológia született a betegek érdekében.

Információk az AIPM Magatartási Kódex-szel kapcsolatban

Az AIPM Magatartási Kódex  egy olyan etikai kódex, amely megköveteli a tagvállalatoktól, így a Roche-tól is, hogy tegyék közzé az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek, akár pénzben, akár természetben nyújtott, egyes meghatározott juttatások részleteit.

Minden egyes vállalat közzétételi jelentése tartalmazza az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára egy adott naptári évben nyújtott egyes meghatározott juttatások összértékét, valamint a juttatások jogcímét. Az egészségügyi szakembereket és egészségügyi szervezeteket név szerint is jelöljük, amennyiben ehhez beleegyezésüket adták. Az alkalmazott módszertannal kapcsolatos további információt a következő útmutatóban talál: Hogyan alkalmazza a Roche az AIPM Magatartási Kódexet? A Roche (Magyarország) Kft. első transzparencia jelentése 2016. júniusában jelent meg, és a 2015. évre vonatkozó adatokat tartalmazza.

A Roche által az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek számára nyújtott juttatások listája

A Roche teljes mértékben támogatja az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a betegek, a média és egyéb érdekelt felek jobban megértsék a gyógyszeripar, valamint az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek közötti kapcsolatot.

Az egészségügyi szakemberek és az innovatív vállalatok, mint amilyen a Roche is, együttműködnek annak érdekében, hogy még jobban megérthessük a különböző betegségeket, valamint azért, hogy a betegek számára új gyógyszereket tudjunk kifejleszteni és biztosítani.

Mint bármely szakmai szolgáltatást nyújtó csoport esetében, az egészségügyi szervezetek és egészségügyi szakemberek munkájának és szakértelmének díjazása is helyénvaló.

A Roche tisztában van azzal, hogy mindkét oldalon felmerülhet az összeférhetetlenség kérdése, ezért támogatja az egyes egészségügyi szakembereknek vagy szervezeteknek (beleértve a kórházakat, klinikákat, egyetemeket és kutatási intézményeket) nyújtott juttatások közzétételét.

Az alábbi táblázatok a Roche által a magyarországi egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára nyújtott juttatások listáját tartalmazza a 2019., 2020. és 2021. naptári évre vonatkozóan a Transzparencia Kódex rendelkezéseinek megfelelően.

A Kedvezményezettek részére nyújtott támogatások publikációjának célja, azon Egészségügyi szakemberek illetve Egészségügyi szolgáltatók részére nyújtott (pénzbeli vagy természetbeni) juttatások közzététele, akikkel cégünk együttműködik, illetve kapcsolatban áll, követve az Innovatív Gyógyszergyártók által elfogadott AIPM Magatartási Kódex szerinti célkitűzéseket és rendelkezéseket. Az egyéni közzétételhez a Kedvezményezettek hozzájárulásukat adták, így ezzel a hozzájárulással cégünk eleget tud tenni a Kódexben foglalt előírásoknak.

Az adatok közzététele nem ad felhatalmazást a weboldal látogatói számára, hogy az Egészségügyi szakemberek, illetve Egészségügyi szolgáltatók adatait kezelje, vagy bármilyen módon feldolgozza.

A Kódex-szel kapcsolatos további információ az alábbi hivatkozásokon érhető el:

Videó a Transzparencia Kódexről:

A Roche már hosszú évek óta működik együtt egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel, aminek eredményeképpen egyre több, fontos fejlesztés valósulhat meg a betegek érdekében.

Letöltések

Tudjon meg többet!

További történetek

Minden hír

please be aware that you are leaving this website.