Jogi nyilatkozat

A Roche (Magyarország) Kft. tájékoztatja önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Roche (Magyarország) Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Noha a Roche (Magyarország) Kft. mindent megtesz, hogy a weblapon pontos és friss információkat helyezzen el, nem állítjuk és nem garantáljuk, sem kifejezetten, sem beleértetten, hogy a weblapon található információk pontosak vagy teljesek, továbbá a weblap, illetve az azon hivatkozott bármely egyéb weblapok használatáért semmilyen felelôsséget nem vállalunk. A Roche (Magyarország) Kft. bármikor, elôzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a weblapot, azonban frissítéséért nem vállal felelôsséget. Minden felhasználó elfogadja, hogy a weblaphoz, illetve az azon hivatkozott weblapok, valamint az azokon található tartalomhoz való hozzáférés és azok felhasználása a felhasználók saját kockázatára történik. Sem a Roche (Magyarország) Kft., sem pedig bármely egyéb olyan harmadik fél, aki részt vett a weblap, illetve bármely, ezen a weblapon hivatkozott weblap létrehozásában, készítésében vagy szolgáltatásában nem felelôs semmilyen módon a weblap, illetve azon hivatkozott bármely egyéb weblapok hozzáférésébôl, használatából vagy a használat lehetetlenségébôl eredô közvetlen, közvetett, illetve egyéb más vagyoni és nem vagyoni károkért, illetve a tartalom hibáiért és hiányosságaiért.

A jelen weblapon nyújtott információk nem képeznek ajánlatot vagy felhívást bármely Roche (Magyarország) Kft. által forgalmazott termék vásárlására, eladására, az azzal történô kereskedésre, illetve azzal kapcsolatos bármely tranzakciókra.

A jelen weblap tartalmazhat jövôbetekintô információkat. Az ilyen típusú információk számos, nagy mértékben bizonytalan tényezôtôl függnek, ideértve a tudományos, üzleti, gazdasági és pénzügyi tényezôket, ily módon a tényleges eredmények nagy mértékben eltérhetnek az itt bemutatottaktól.

A kívülálló, harmadik felek weblapjaira történô hivatkozások kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Nem nyilvánítunk semmiféle véleményt kívülálló harmadik felek weblapjain található tartalmakról és kifejezetten elhárítjuk a felelôsséget minden, kívülálló féltôl származó információval és annak felhasználásával kapcsolatban. Minden, a weblapon szereplô Roche (Magyarország) Kft. –logó, terméknév, illetve valamennyi egyéb, a honlapon található márkanév és védjegy a Roche Finanz AG vállalatcsoport egy-egy tagja, valamint a Roche (Magyarország) Kft. tulajdona, illetve felhasználása csak és kizárólag részükre engedélyezett. A Roche (Magyarország) Kft. weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzôi jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűzôdô jogok gyakorlására kizárólag a Roche (Magyarország) Kft. jogosult. A Roche (Magyarország) Kft. elôzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Roche (Magyarország) Kft. beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében, a jelen jogi nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével – ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa.

Törvényi háttér

A honlap összeállítása az alábbi vonatkozó magyar jogszabályok alapján történt:

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

 • a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

 • a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény  („Gyógyszertörvény”)

 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

 • az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet

 • Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a "Védettség" Oltóanyag és Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe

A jelen honlapon megvalósuló, megvalósulható adatkezelésről szóló jogszabályok:

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A hatályos, farmakovigilanciával kapcsolatos törvények és rendeletek:

 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény

 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

 • az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet

Kérjük, a webhely használata előtt olvassa el figyelmesen a weblapunkkal kapcsolatos jogi információkat.

please be aware that you are leaving this website.